Home ~ Free software
Free software voor het MKB PDF Afdrukken E-mailadres

Free Software

Free Software is een naam voor programmatuur voor uiteenlopende alledaagse kantoortaken welke u gratis kunt gebruiken. In de meeste gevallen betreft het hierbij de zg. "Open Source Software" ofwel OSS. Deze software wordt door grote groepen enthousiaste programmeurs en testers verder ontwikkeld als "free"(= vrij) alternatief voor software van de bekende fabrikanten.

Vrij in dit verband wil zeggen dat een ieder wordt uitgenodigd mee te helpen om de software te verbeteren. Bij dit concept is de broncode (Engels: Source Code) vrij beschikbaar. Omdat deze vrij beschikbaar is, heeft het ook geen zin geld te vragen voor de programma's. Deze programma's zijn daardoor niet alleen free (=vrij) maar ook free (=gratis).

Kwaliteit

De laatste jaren zijn vanwege verschillende redenen in diverse delen van de wereld enorme stappen gemaakt op het gebied van kwaliteit van de programma's. Het is nu zo ver, dat deze programma's niet meer onderdoen voor hun betaalde concurrenten. Kwaliteit is dus geen reden meer hier niet voor te kiezen. Wat wel een reden kan zijn, is dat het bedrijfsleven, gewend aan contracten met commerciŽle partijen, niet weet hoe met de vrijheden die samenhangen met OSS dient te worden omgegaan.

Support

Eťn van de hete hangijzers is dan het (software) support van de gebruikte programma's. Dat zou slecht geregeld zijn, maar het is maar hoe je het wilt zien. Hoeveel kans denkt u bijv. te maken bij Microsoft wanneer u een fout in MS Office heeft gevonden? Of bij Adobe wanneer iets dergelijks in Photoshop u hindert bij uw dagelijkse werkzaamheden? Terwijl de programmeurs-groep achter het equivalente foto-bewerkingsprogramma "The Gimp" uw klacht in ieder geval opneemt in de officiŽle "buglist", waardoor deze wellicht in een volgende versie is verholpen, zeker als er meer gebruikers last van hebben.

Waar u nu met uw vragen bij uw lokale beheerpartij uitkomt kunt u in dat geval bij ons terecht, waarna we eerst een oplossing voor u zullen zoeken door contact op te nemen met de support-groep van het programma, indien nodig een tijdelijke oplossing of "work-around" leveren en eventueel een melding doen van de fout door hem op de buglijst op te laten nemen.

Gebruiksgemak

Een ander punt is gebruiksgemak. Op dat vlak zijn ook grote slagen gemaakt de afgelopen jaren. Wat altijd blijft spelen is gewenning. Wanneer je een programma reeds gebruikt zal elk ander programma wennen zijn. Wat dat betreft maakt Microsoft u het op dit moment en in de nabije toekomst niet makkelijker: zowel Windows (Vista, 7) als Office 2007 werken geheel anders dan de eerdere versies (XP, Office 2000/XP/2003) van dezelfde programmatuur.

Dat maakt bijv. het overstappen naar OpenOffice op dit moment zelfs interessant, omdat versie 3 daarvan meer op de vertrouwde Office lijkt dan de "officiŽle" MS Office 2007. Ook voor Windows Vista en het niet meer door Microsoft gesupporte XP is er een prima werkend alternatief: Ubuntu Linux. Alle belangrijke functies inclusief internettoegang en e-mail worden in Ubuntu kant en klaar meegeleverd!

Vrijheid

Ook u kunt de vrijheid ervaren die Free Software/OSS u kunt bieden. Niet meer een PC kopen met "gratis" Windows Vista en voorgeÔnstalleerde Office 2007, waarna u alsnog een licentie van 300 euro mag kopen om het te blijven gebruiken en uw oude randapparatuur (scanners, printers) kunt weggooien. Of extra software kopen om pdf's te maken (offertes!) en ingepakte bestanden te kunnen uitpakken. En er daarna achter te komen dat u nu ook anti-virus, anti-spyware en firewall-software mag aanschaffen om uw computer te beschermen. Omdat het ťťn het ander noodzakelijk maakt, wordt u door dit zg. "vendor lock-in"-mechanisme op steeds hogere kosten gejaagd...

Als u start met Free Software/OSS kunt u dit soort basis software ook gebruiken zonder extra geld te moeten uitgeven. Dat bespaart niet alleen geld, maar geeft u ook een enorme vrijheid bij eventuele toekomstige ontwikkelingen! En mocht dat zo uitkomen, bent u nog altijd in staat alsnog software van een specifieke partij aan te schaffen als dat voor uw bedrijfsvoering beter is.

Doe het op uw eigen wijze!

Omdat deze "vendor lock-in" zo krachtig werkt, doen commerciele partijen er alles aan (meeleveren van initiŽle, gratis of uitprobeer-versies, voorinstallaties) om u op hun pad te krijgen. Hoe eerder u daar weerstand aan biedt, hoe beter dat voor uw toekomstige vrijheid en portemonee is, zeker ook omdat gewenning op den duur een rol gaat spelen. Wees dus eigenzinnig; doe het op uw eigen wijze en neem contact met ons op!

 
 

Enquete

Ik stap met mijn bedrijf graag over op Open Source Software